Terug naar Actueel

Nieuwe 'frisse' denkkracht

07 mei 2019, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Nieuwe 'frisse' denkkracht

Om maar met een ‘open deur’ te beginnen, de werkdruk in de veiligheidssector is groot. Er is meer werk dan de sector aankan en de roep om extra mensen en middelen is dan ook alleszins gerechtvaardigd. Echter, naast het risico dat belangrijke zaken door werkdruk ‘op de plank’ blijven liggen, is er nog een risico dat aandacht verdient. Bij zaken waarvoor de tijd of prioriteit wel gevonden wordt, leidt het teveel moeten doen in korte tijd tot ondermijning van het denken. Onder tijdsdruk worden oplossingen (onbewust) gezocht in het bekende. Dit leidt er vervolgens toe dat nauwelijks tot een aanpak ‘op maat’ voor nieuwe en complexe vraagstukken gekomen wordt.

Hoogleraar en neuropsycholoog Margriet Sitskoorn verwoordde het als gast bij WNL op zondag weer eens duidelijk. In de basis kan gezegd worden dat onze hersenen lui zijn. Aan de hand van enkele leuke voorbeelden, maakte zij inzichtelijk dat ons brein primair gericht is op herkenning. Als het denkt iets te herkennen, wordt het beeld als vanzelf gecompleteerd tot iets wat vertrouwd is en het verder denken gestopt. Dit wordt nog eens versterkt wanneer uw omgeving voor u bevestigende signalen afgeeft. Zij geeft aan dat, zeker wanneer er sprake is van tijdsdruk, het bewust, maar met name ook onbewust, willen herkennen van de problematiek en het daarvoor al kennen van oplossingen aanzienlijk gestimuleerd wordt. Specifieke eigenheden van een vraagstuk worden hierdoor over het hoofd gezien en echte oplossingen blijven daarom vervolgens uit.

De denkkracht die nodig is om dit patroon te doorbreken van het te snel kiezen voor een mogelijk niet adequate oplossing, kan grofweg op twee manieren gerealiseerd worden. In de eerste plaats kan ervoor gezorgd worden dat binnen de kring van verantwoordelijken breder en ook anders gekeken wordt naar het vraagstuk. Dit veronderstelt het sturen op een mindset die in eerste aanleg verder gaat dan denken vanuit deskundigheid, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en budget.
In de tweede plaats kan het friskijken georganiseerd worden door het betrekken van meer denkkracht buiten de kring van verantwoordelijken; mensen die niet direct betrokken zijn bij het vraagstuk en alleen om die reden al met verrassende gezichtspunten zullen komen. Waar zij wellicht niet direct dé toepasbare oplossing hebben, zullen zij zeker het denkpatroon van de professional doorbreken en deze aanzetten tot een echt passende oplossing.
Beide manieren gaan uit van de gedachte dat oplossingen anno nu bedácht moeten worden en niet meer gekózen kunnen worden uit het bekende repertoire aan mogelijkheden. Op een mooie en leuke wijze kan zo de door Margriet Sitskoorn genoemde valkuil omzeild worden.       

Het organiseren van (frisse) denkkracht om ingesleten patronen en traditioneel denken te doorbreken, is iets dat in de veiligheidssector op verschillende plekken weliswaar verkend wordt, maar zeker nog niet overal vanzelfsprekend is. Wilt u hier ervaring mee opdoen en uw scope op oplossingen aanzienlijk vergroten, help ik u daar dus graag bij. Dat kan in de rol van presentator, idee-ontwikkelaar of trainer, maar ook in die van bemiddelaar, wanneer ik inschat dat iemand anders uit mijn netwerk u beter van dienst kan zijn. 

Kortom, als het u leuk lijkt eens te sparren over de verschillende mogelijkheden om ingesleten denkpatronen te doorbreken en anders te kijken naar taaie vraagstukken, kom ik graag voor een kop koffie uw kant op.  

Ries Ouwerkerk

tags: veiligheid gemeente veiligheidsvraagstukken creativiteit anders kijken
Vorig artikel

Ondermijning is vet cool!

Volgend artikel

Verbinding, vitaliteit en veiligheid!