Terug naar Actueel

Ondermijning is vet cool!

14 maart 2019, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Ondermijning is vet cool!

Ondermijning cool? Mensenhandel misschien wel vet? Internetfraude gaaf? Nee, natuurlijk  niet. Het zijn stuk voor stuk criminele fenomenen die we snel de kop moeten indrukken. Liever gisteren dan vandaag. Het pleidooi dat ik hier echter wil houden is dat wanneer we slechts de ernst en serieusheid van de problematiek meenemen naar de context waarin we maatregelen gaan bedenken, we kansen laten liggen. Het daarentegen creëren van een situatie waarin dergelijk vraagstukken gepositioneerd worden als een leuke en interessante puzzel, komt het vinden van een verrassende aanpak absoluut ten goede.

Dat nieuwe vormen van criminaliteit een vernieuwende aanpak en een andere benadering veronderstellen behoeft nauwelijks nog betoog. Meer en meer wordt dit inmiddels onderkend en begint het een feit van algemene bekendheid te worden. En dit soort feiten, zo leerde ik vroeger op de politieacademie, behoeven geen betoog.

Een meldkamer voor burgers, de cold case calender, de slimme lantaarnpaal, wegbelijning die licht geeft, vormen van gedragsbeïnvloeding, combineren van data, etc. etc. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Belangrijke vraag is; hoe kom je tot dit soort mooie en ook effectieve ideeën? Ik kan u verzekeren dat enkel de uitnodiging om eens creatief te denken over oplossingen hiervoor onvoldoende is.

Koppel de ernst van een vraagstuk aan het plezier dat je kan hebben bij het vinden van oplossingen. Giet een vraagstuk in de vorm van een puzzel of een logikwis, ga op een leuke manier omdenken, kruip als groep in de huid van de dader, laat ‘wilde ganzen’ meedoen, combineer je vraagstuk eens met een ander probleem. Kortom, maak van het bedenken van oplossingen een leuke en gave klus. De mindset waarin je wordt gebracht door plezier en het anders benaderen van het probleem maakt dat er ‘als vanzelf’ meer oplossingen in beeld komen.

Durf (ja, er komt ook wat lef bij kijken) een vraagstuk als ondermijning ook eens te zien als een leuke puzzel, waaraan je met plezier kan werken. Naast een roep om extra middelen en strengere wetgeving, bieden dergelijke vraagstukken bij uitstek de kans om los te komen van een gefixeerd denken op vertrouwde aanpakken. Ga vervolgens creatief en resultaatgericht zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Cool toch?

Naar verwachting wordt over enkele decennia teruggekeken op de huidige periode en gezegd; ‘het was een periode waarin zich veel nieuwe vormen van criminaliteit manifesteerden. Er vond als reactie daarop een kanteling plaats van het denken in bekende patronen van aanpak naar het bedénken van nieuwe en creatieve mogelijkheden om veiligheid te bevorderen. De focus op ondermijning speelde hierbij toen een belangrijke rol’.

Waar er al veel mooie voorbeelden zijn van vernieuwende aanpakken, breng ik in een compacte presentatie graag onder de aandacht waar we kansen laten liggen en waar de altijd creatieve criminaliteit vooralsnog inspeelt op voorspelbaar handelen van de professionals.

Onder het genot van een kop koffie verken ik dan ook graag met u de mogelijkheid van een presentatie ‘op maat’ of andere mogelijkheden die helpen mee te gaan in de stroom van het bedenken van nieuwe oplossingen.

Tot snel,
Ries

 

Ries combineert de ervaring en deskundigheid in de veiligheidssector met de vaardigheid om creatieve processen aan te sturen om te komen tot vernieuwende oplossingen. In een leuke en inspirerende presentatie zet hij aan tot innovatief denken.  

tags: veiligheid creativiteit plezier ondermijning presentatie
Vorig artikel

Stel je de juiste vraag?

Volgend artikel

Nieuwe 'frisse' denkkracht