Terug naar Actueel

Praktisch sturen op leefbaarheid!

01 juli 2020, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Praktisch sturen op leefbaarheid!

De term leefbaarheid, vaak in één adem genoemd met veiligheid, is voor meerderlei uitleg vatbaar. Immers, wat leefbaar voor de één is, is misschien wel verschrikkelijk saai voor de ander. Investeren in leefbaarheid is daarom in dialoog met bewoners kijken waar zij het meest bij gebaat zijn.

In algemene zin laat een leefbare wijk zich naar mijn idee omschrijven als een wijk waar het fijn wonen is, een sfeer is van elkaar aan kunnen spreken, er verbinding en respect is in plaats van polarisatie, er eigenaarschap ervaren wordt van de omgeving en de afstand tussen lokale overheid en bewoners klein is en gebaseerd op onderling vertrouwen. Misschien een ideaal plaatje, maar zoals Walt Disney al ooit zei; ”If you can dream it, it can be done!”.

Om met dit plaatje voor ogen bij te dragen aan leefbaarheid in wijken, werk ik o.a. samen met Richard de Vries, evenals ondergetekende een voormalig politieman en gelijkgestemd in zijn ambitie om bij te dragen aan veiligheid én leefbaarheid. Hij heeft zich gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding en in combinatie met mijn concepten van ideeontwikkeling, zien we nu kans snel tot innovatieve ideeën voor het publieke domein te komen.

Met lokale vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, politie, zorg, etc., gaan we een vraagstuk dat speelt in de wijk, te lijf met ‘anders kijken’. Daarbij is onze ervaring dat vaak met een kleine verandering ‘op maat’ al irritaties zijn weg te nemen en een grote impact op de leefbaarheid is te realiseren. Afhankelijk van de aard van hetgeen er speelt, worden bewoners direct meegenomen in de ideevorming of op een later moment betrokken voor de 'final touch'.

Herkenbare vraagstukken met vaak een grote impact op de mate van tevredenheid over de wijk, zijn: 

-  Ouderen durven de straat niet meer op in de wijk;
-  Plekken die een gevoel van angst oproepen;
-  Veel zwerfafval in de wijk;
-  Overlast van (hang)jongeren;
-  Gevoel van verloedering en achtergesteld zijn;
-  Burenoverlast;
-  Etc.

Stuk voor stuk uitdagingen waar we, samen met lokale actoren, bijvoorbeeld in onze eendaagse workshop, graag onze tanden op stuk bijten om snel tot verrassende oplossingen ‘op maat’ te komen!

Schroom niet om eens geheel vrijblijvend contact te leggen (06-31746880, info@riesouwerkerk.nl) en te horen wat we voor u zouden kunnen betekenen.

Ries Ouwerkerk  

 

 

Ries heeft een achtergrond bij de politie. Sinds 2013 werkt hij als zelfstandig trainer en ideeontwikkelaar voor met name de veiligheidssector, maar inmiddels ook daarbuiten. In compacte sessies helpt hij partijen niet alleen aan nieuwe perspectieven en verrassende oplossingen, maar helpt hij hen ook bij het zelf vaardig(er) worden in het vinden van nieuwe inzichten en ideeën. Schroom niet om op Social Media (LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter) de connectie met hem aan te gaan.

 

tags: leefbaarheid gedragsbeïnvloeding ideeontwikkeling politie zorg corporaties
Vorig artikel

1.5 meter? En nu?

Volgend artikel

Verbinding, vitaliteit en veiligheid!