Terug naar Actueel

Wow ........ gaaf idee!

26 september 2019, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Wow ........ gaaf idee!

Herken je dat, een veiligheidsprobleem dat al langere tijd speelt? Het blijft maar terugkeren op de agenda en het komen tot effectieve oplossingen lijkt volledig vastgelopen. Bij besprekingen ligt een belangrijk accent op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij het bedenken van oplossingen wordt bij voorkeur vastgehouden aan vertrouwde en ‘veilige’ aanpakken en maatregelen. 

Wanneer je nu eens verrast wilt worden met nieuwe inzichten en onverwachte oplossingen, ben je bij ons aan het juiste adres. We formeren samen met jou een groep van 10 à 12 mensen, die in combinatie met onze methodiek (Analyse, Vraag, Idee, Keuze en Optimalisatie), garant staat voor een doorbraak in het denken en daarmee voor een verrassende oplossingsrichting.

Op een leuke manier doorlopen we in kort tijdsbestek (dagdeel) de context van het vraagstuk, stellen we vast welke concrete vraag de oplossing in kan luiden en komen we met de groep tot een veelheid aan ideeën. Na het gemaakt hebben van een selectie, kijken we tenslotte naar de voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van één of meer ideeën.

We informeren je graag hoe we voor jouw vraagstuk de invulling van zo’n resultaatgerichte sessie kunnen vormgeven. Een belletje (06-31746880) of mailtje (info@riesouwerkerk.nl) en een afspraak om de mogelijkheden samen vrijblijvend te verkennen is snel gemaakt.

Ries Ouwerkerk  

 

Ries en zijn partner combineren de ervaring en deskundigheid in de veiligheidssector met de vaardigheid om creatieve processen aan te sturen voor vernieuwende oplossingen. Taaie veiligheidsvraagstukken? Boven- versus onderwereld? Uiteindelijk wint ‘anders durven denken’, aldus Ries.  

tags: idee-ontwikkeling veiligheid gemeente creativiteit anders denken
Vorig artikel

Presentatie voor gemeente