“Blijven denken in vertrouwde verantwoordelijkheden en bevoegdheden staat het vinden van nieuwe oplossingen in de weg!”

Het is mijn overtuiging dat de veiligheidssector aanloopt tegen de houdbaarheidsdatum van de haar zo vertrouwde werkwijzen. Het denken in repressie, regelgeving en handhaving blijft zijn waarde weliswaar behouden, maar voorziet niet meer in duurzame oplossingen. Vraagstukken als illegale hennepkwekerijen, overlast bij jaarwisseling, bedreigen van ambtenaren en hulpverleners, zullen bij onveranderd denken dan ook blijven terugkeren.

 Idee ontwikkeling

Een steeds terugkerend probleem, een taai vraagstuk? In een bijeenkomst, waarbij gewerkt wordt met analogieën, metaforen en het combineren van vraagstukken, komen effectieve oplossingen naar voren waar niet eerder aan is gedacht. De wijze waarop gewerkt wordt maakt dat de deelnemers loskomen van aanpakken die op basis van historie en ervaring bijna altijd als vanzelfsprekend het eerst in beeld komen. Wanneer in overleg tot een goede samenstelling van deelnemers is gekomen, is succes verzekerd.

Sparringspartner

Een lokaal bestuurder hoort veel over nieuwe mogelijkheden waar het gaat om het stimuleren van sociale veiligheid in de gemeente, maar mist vaak de tijd om zich op alles te oriënteren. Zo maakt niet alleen de techniek steeds meer mogelijk, ook verschuift de tendens van repressie naar positieve veiligheid en is de rol van de burger ingrijpend aan het veranderen. Wat betekent dit alles voor de gemeente? Hoe kan het proces van nieuwe kansen zien en benutten binnen de gemeente versneld worden? In een resultaatgericht gesprek praat ik u graag bij en geef ik u tevens zicht op de mogelijkheden om in te haken op de laatste ontwikkelingen.

 Spreker

Van congres tot projectteam; als spreker neem ik u graag mee op weg naar nieuwe ideeën om veiligheid te stimuleren. Ik benader serieuze vraagstukken als mensenhandel, drugsverkoop op scholen, babbeltrucs, etc. als ‘leuke’ puzzels en parkeer de regels en bevoegdheden totdat zich een oplossing aandient. Eén ding is zeker. Kennisneming van mijn verhaal verandert uw mindset en maakt dat verrassende oplossingen zich eerder zullen aandienen. Ook is er de mogelijkheid dat ik mijn presentatie aanpas aan een specifieke context of vraagstuk.