Afspraak?
scroll

“Veiligheid is te belangrijk om vast te houden aan bekende en traditionele aanpakken. Durf te kiezen voor een perspectief dat is gebaseerd op anders denken en creativiteit.”

Mijn 'waarom'

Met mijn achtergrond bij de politie heb ik veel ervaring opgedaan in de veiligheidssector. In 2013 ben ik als zelfstandig adviseur gestart en realiseer ik met het benutten van 'andere' en creatieve invalshoeken nu nieuwe oplossingen voor het creëren van veiligheid. Ik verzorg lezingen, idee ontwikkel-sessies en fungeer als gesprekspartner voor lokale bestuurders die de beperkingen van traditionele aanpakken onderkennen.

// Actueel

Is jouw gemeente een V&D of een Über? Drie vragen!

Lees meer

Beste burgemeester, en nu de praktijk ....

Lees meer

1000 jaar politie!

Lees meer

Spreker

In een inspirerende lezing reik ik u graag aan wat de kracht is van een 'andere' benadering van onveiligheid. Complexe veiligheidsproblematiek vertaal ik naar een puzzel die met creativiteit is op te lossen. Ik laat u ervaren dat een mindset die voortkomt uit onverwacht perspectief en creativiteit vaker leidt tot frisse en onverwachte oplossingen dan één die enkel gebaseerd is op het inbrengen van specifieke en voor de hand liggende deskundigheid.

Offerte aanvragen

Idee ontwikkeling

Laat uw team meenemen in analogieën, metaforen en anders kijken naar vraagstukken. Combineer bijvoorbeeld vraagstukken die ogenschijnlijk los staan van elkaar. Kortom, laat me u in een mindset brengen die de kans op nieuwe oplossingen aanzienlijk vergroot. Dat kan in algemene zin, maar ik werk ook graag samen met u aan een concreet vraagstuk uit uw eigen omgeving.

Offerte aanvragen

Sparringspartner

Als lokaal bestuurder hoort u veel over nieuwe mogelijkheden waar het gaat om onveiligheid. De techniek maakt steeds meer mogelijk, de tendens verschuift van repressie naar ‘positieve veiligheid’, de burger krijgt een andere rol, etc. etc. Wat betekent dat voor uw gemeente en de actuele veiligheidsvraagstukken? In korte tijd praat ik u bij en fungeer desgewenst ook als sparringspartner. U doet zonder twijfel nieuwe ideeën en inspiratie op.

Offerte aanvragen

// Laatste projecten

Burgemeesters over veiligheid

Momenteel bezoek ik burgemeesters om te sparren over lokale veiligheidsvraagstukken. Deze gesprekken, waarbij de ‘verkoop’ van diensten niet het doel is, verlopen op open, informele en daardoor plezierige wijze. Uitgangspunt voor de gesprekken is een win-win s..

Indonesische politie(academie)

Een project waaraan ik al langer ben verbonden is de advisering en ondersteuning van de Indonesische politieacademie bij het implementeren van Blended Learning. Dit doe ik uiteraard niet alleen, maar samen met deskundigen op het gebied van onderwijstechnologie. Mijn bekend..

Home