Afspraak?
scroll

“Veiligheid is te belangrijk om vast te houden aan bekende en traditionele aanpakken. Durf te kiezen voor een perspectief dat is gebaseerd op anders denken en creativiteit.”

Mijn 'waarom'

Met mijn achtergrond bij de politie heb ik veel ervaring opgedaan in de veiligheidssector. In 2013 ben ik als zelfstandig adviseur gestart en realiseer ik met het benutten van 'andere' en creatieve invalshoeken nu nieuwe oplossingen voor het creëren van veiligheid. Ik verzorg lezingen, idee ontwikkel-sessies en fungeer als gesprekspartner voor lokale bestuurders die de beperkingen van traditionele aanpakken onderkennen.

// Actueel

Veilige(re) wijk? #wijkalert

Lees meer

Ander perspectief en een beetje lef

Lees meer

Wow ........ gaaf idee!

Lees meer

Idee ontwikkeling

Laat uw team meenemen in analogieën, metaforen en anders kijken naar vraagstukken. Combineer bijvoorbeeld vraagstukken die ogenschijnlijk los staan van elkaar. Kortom, laat me u in een mindset brengen die de kans op nieuwe oplossingen aanzienlijk vergroot. Dat kan in algemene zin, maar ik werk ook graag samen met u aan een concreet vraagstuk uit uw eigen omgeving.

Offerte aanvragen

Spreker

In een inspirerende lezing reik ik u graag aan wat de kracht is van een 'andere' benadering van onveiligheid. Complexe veiligheidsproblematiek vertaal ik naar een puzzel die met creativiteit is op te lossen. Ik laat u ervaren dat een mindset die voortkomt uit onverwacht perspectief en creativiteit vaker leidt tot frisse en onverwachte oplossingen dan één die enkel gebaseerd is op het inbrengen van specifieke en voor de hand liggende deskundigheid.

Offerte aanvragen

Sparringspartner

Als lokaal bestuurder hoort u veel over nieuwe mogelijkheden waar het gaat om onveiligheid. De techniek maakt steeds meer mogelijk, de tendens verschuift van repressie naar ‘positieve veiligheid’, de burger krijgt een andere rol, etc. etc. Wat betekent dat voor uw gemeente en de actuele veiligheidsvraagstukken? In korte tijd praat ik u bij en fungeer desgewenst ook als sparringspartner. U doet zonder twijfel nieuwe ideeën en inspiratie op.

Offerte aanvragen

// Laatste projecten

Presentatie voor gemeente

Criminaliteit is gebaat bij voorspelbaarheid. Of het nu gaat om een eenvoudige winkeldiefstal of een ingewikkelde frauduleuze constructie. Het kunnen inschatten van de handhaafbaarheid van regels en de pakkans bepalen voor een belangrijk deel het criminele gedrag. Naarmate..

Resultaatgericht en onorthodox!

Het geven van ruimte aan creativiteit bij het werken aan veiligheidsvraagstukken kan (nog) meer gestimuleerd worden. Willen we de goede ideeën en kansen zien die door het huidige denken in vertrouwde patronen en verantwoordelijkheden, nog vaak onontdekt blijven, dient..

Home