Terug naar Actueel

1000 jaar politie!

02 augustus 2017, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto 1000 jaar politie!

In 1977 starten 48 mensen aan de Nederlandse Politie Academie, toen nog het opleidingsinstituut in Apeldoorn dat mensen in 4 jaar klaarstoomde voor leidinggevende functies binnen de politie. Juli 2017, met een mooie reünie als aanleiding, komt deze groep weer bij elkaar om herinneringen op te halen en ervaringen uit te wisselen. Van de oorspronkelijke jaargroep blijken nog 24 mensen bij de politie te werken. De overigen hebben in de loop der jaren voor een andere loopbaan gekozen. Afgerond dus nog steeds een kleine 1000 jaar politie-ervaring bij elkaar.

Het jaar 1977 was het jaar van Politie in Verandering, het rapport dat inzette op een nieuwe manier van werken. Buiten meer aandacht voor generalisme en werken in de wijk, binnen voor een minder starre en hierarchische organisatie. Het rapport ving aan met de uitspraak van Thorbecke:

 “Blijven wij staan binnen hetgeen wij van onze voorouders ontvingen; doen wij zelve niets; verzetten wij ons tegen tijdige verbetering; dan komt, in de plaats van verbetering, omkeer van zaken. Ieder tijdvak heeft zijn eigen beginsel van beweging; laat men dat slapen, dan ontstaat in het volgende tijdvak verwarring van beweging”.

In 2005 volgde het rapport Politie in Ontwikkeling, startend met hetzelfde citaat en vaststellend dat dit nog steeds onveranderd van kracht is. De bakens moesten verzet worden. Meer aandacht voor samenwerking binnen de overheid, integraler opsporen en maximale aandacht voor het verzamelen van informatie.

Refererend aan Thorbecke, zou ook nu weer gezegd kunnen worden dat we ons in een tijdvak bevinden met een eigen beginsel van beweging. Aan de mogelijkheden die technologie biedt, lijkt vooralsnog geen einde te komen, het oppakken van meer verantwoordelijkheid door de burger begint vanzelfsprekender te worden en ‘last but not least’, traditionele aanpakken gericht op repressie, handhaving en meer regelgeving lijken hun houdbaarheidsdatum te hebben bereikt. Misschien tijd voor een nieuw rapport?

Terug naar de reünie. Aan het woord ‘reünie’ zijn natuurlijk associaties verbonden als; vroeger, terugkijken, verleden, etc. Dat moet ook vooral zo blijven. Ze moeten een hoog ‘weet je nog wel-karakter’ blijven houden en vooral heel gezellig zijn. Maar zie aan de andere kant ook de kans om, in dit geval, 1000 jaar politie-ervaring en evenzoveel invalshoeken vanuit inmiddels andere sectoren te benutten om naar de toekomst te kijken. Misschien dan iets minder op de organisatie van de politie zelf gericht en meer op het thema veiligheid en de bijdrage die de politie daar de komende decennia aan kan leveren. Wat een denkkracht, ervaring en doorzettingskracht op deze reünie bij elkaar die, naast gezellig terugkijken op het verleden, naar mijn mening ook het verschil kan maken voor de toekomst!

Of het dan moet resulteren in een rapport, weet ik niet. Tijdens de reünie betrapte ik ook jaargroepsgenoten op het ‘eigenlijk nooit gelezen’ hebben van Politie in Verandering. Niets garandeert dat een nieuw centimeterdik rapport niet hetzelfde lot zal zijn beschoren. Desondanks helpt een beetje stevige papieren neerslag van een visie op ‘Veiligheid in Beweging’ waarschijnlijk vooralsnog wel het beste in een sector die nog redelijk traditioneel van aard is.

Deze groep met inmiddels een prachtige mix van invalshoeken zou het kunnen!

Ries Ouwerkerk

tags: politie visie innovatie
Vorig artikel

Burgemeesters over veiligheid

Volgend artikel

Beste burgemeester, en nu de praktijk ....