Terug naar Actueel

Burgemeesters over veiligheid

17 juli 2017, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Burgemeesters over veiligheid

Ik bezoek burgemeesters om te sparren over lokale veiligheidsvraagstukken. Deze gesprekken, waarbij de ‘verkoop’ van diensten niet het doel is, verlopen op open, informele en daardoor plezierige wijze.

Uitgangspunt voor de gesprekken is een win-win situatie. De burgemeester wordt geïnspireerd om eens anders naar een specifiek vraagstuk of een onderwerp als ondermijning te kijken en de mogelijkheden te zoeken in een andere richting dan langs het traditionele spoor met de formele partners, zoals politie en OM. Zelf merk ik dat het spreken met de lokale bestuurders ook mij weer inzichten geeft in specifieke behoeften en omstandigheden. Omdat de gesprekken onderdeel uitmaken van een gespreksronde die zich richt op praktijk (wijkagenten, projectleiders buurtswhatsapp, meldkamers, etc.), onderzoek (hoogleraren, auteurs, etc.) en ondernemers, kunnen inhoudelijk vaak mooie verbindingen worden gelegd.

Wanneer niet een specifiek vraagstuk het onderwerp van gesprek is, passeren het praktisch inhoud geven aan onderwerpen als positieve veiligheid en burgerparticipatie vaak de revue en bespreek ik ook inspirerende voorbeelden van ‘anders denken’ binnen andere sectoren. Deze laatsten bieden vaak mooie handvatten voor vernieuwend denken over lokale veiligheid.

Waar ik in de eerste alinea aangeef dat het aanbieden van diensten niet direct aan de orde is, geef ik, wanneer dit passend is, wel aan welke mogelijkheden mijn netwerk eventueel biedt. Niet alleen in de veiligheidssector is dit netwerk inmiddels groot te noemen, maar ook bij partijen die sterk zijn in het benaderen van vraagstukken op creatieve wijze of gespecialiseerd zijn in gedragsbeïnvloeding van individu of groep. Niet voor niets hanteer ik de slogan: “Verbindend in veiligheid”.

tags: Burgemeesters veiligheid ondermijning
Vorig artikel

Indonesische politie(academie)

Volgend artikel

1000 jaar politie!