Terug naar Actueel

Aanpakken van XTC labs en afvaldumping

08 juni 2018, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Aanpakken van XTC labs en afvaldumping

Ons brein is geneigd om op een vertrouwde en bekende manier op problemen te reageren. Voor het kijken naar vraagstukken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid is dat niet anders. Bij veel vormen van onveiligheid leiden onze gedachten ons bijna als vanzelf naar bekende vormen van toezicht en handhaving of het bedenken van nieuwe regels. Creatieve en verrassende oplossingen komen veel minder snel in beeld. Het gevolg hiervan is een voorspelbaarheid van handelen waar de criminele wereld prima op in kan spelen.

Creativiteit is meer nodig dan ooit
Waar creatief kunnen denken in het bedrijfsleven de afgelopen jaren al binnen de Top 3 is gekomen van belangrijkste vaardigheden, wordt ook de noodzaak aan nieuwe ideeën en perspectieven bij het werken aan sociale veiligheid steeds essentiëler. 
Immers, als nu ergens tegenwicht aan geboden moet worden, is het wel aan het bij voortduring binnen het criminele milieu zoeken naar nieuwe en effectieve mogelijkheden voor maximaal resultaat. De crimineel heeft daarvoor tijd en focus, twee belangrijke voorwaarden voor succes. Vele vormen van ondermijning zijn hier een goed voorbeeld van.
Om deze reden is de actuele roep in de sector om extra capaciteit en middelen weliswaar te begrijpen en te rechtvaardigen, maar verdienen ook nieuwe perspectieven en ‘anders denken’ absoluut meer aandacht en waardering dan nu het geval is.

Wat we gaan doen
In een tweedaagse pakken we een actueel veiligheidsvraagstuk bij de kop dat we ruim van tevoren bekendmaken. Het eerstvolgende onderwerp is 'XTC labs en afvaldumping'. Met gebruikmaking van creatieve methodes en denktechnieken, die het loskomen van traditioneel denken mogelijk maken, gaan we nieuwe ideeën bedenken voor de aanpak ervan. Heb jij iets met dit onderwerp, meld je dan aan voor deelname. Uitgangspunt is dat je met de resultaten direct in de praktijk aan de slag kunt.

Wat levert het je op?
Na het doorlopen hebben van deze tweedaagse sessie ben je niet alleen een fors aantal ideeën rijker, feitelijk heb je ook inzicht gekregen in een aantal praktische technieken, die je zelf met je collega’s bij andere vraagstukken in kan zetten.

Door wie?
Het ontwikkelen van nieuwe ideeën en aanpakken wordt gefaciliteerd door Ries Ouwerkerk. Hij heeft niet alleen brede ervaring opgedaan in de veiligheidssector, maar heeft zich tevens toegelegd op technieken op het gebied van creatief denken. Een ideale combinatie voor het sturen op ‘nieuwe oplossingen’ in relatie tot veiligheid.

Voor wie?
Gedacht moet worden aan medewerkers van politie, gemeente, justitie, woningcorporaties, toezichthoudende organisaties, adviseurs op gebied van veiligheid en leefbaarheid, etc. De groepsgrootte is maximaal 10 deelnemers. Hierbij wordt uitgegaan van een divers samengestelde groep. Een mooie mix van verschillende perspectieven zal het resultaat van de twee dagen optimaliseren. Omdat de manier van werken enerzijds professionele betrokkenheid bij het vraagstuk veronderstelt en anderzijds ook de samenstelling van de groep voor het resultaat bepalend is, vindt na aanmelding een intakegesprek plaats (telefonisch), waarin de match met het onderwerp en de groep wordt vastgesteld. Ook onderlinge verwachtingen kunnen op deze manier worden afgestemd.

Andere thema’s dit najaar
Elke tweedaagse zal in het teken staan van een specifiek vraagstuk. Ruim van tevoren wordt bekendgemaakt welk thema op welke data centraal zal staan, zodat tijdig gekomen kan worden tot een mooie deelnemersgroep. Vraagstukken die na XTC labs en afvaldumping voor het najaar in de planning staan zijn:  

  • Ronselen jeugd op scholen voor criminele activiteiten;  
  • Voorkomen schade en ongeregeldheden tijdens jaarwisseling;
  • Sociale cohesie in multidiverse wijken;  
  • Loverboys (mensenhandel).                  

Save the date(s) 24 en 31 juli voor de Tweedaagse over XTC-labs en dumping afval. Nadere informatie over locatie (vermoedelijk Den Bosch) volgt. Op Social Media word je verder je geïnformeerd over de precieze planning. Ook kan je met een mailtje aangeven wanneer je rechtstreeks op de hoogte gehouden wilt worden van data en onderwerpen. Mocht je overigens zelf een idee hebben over een vraagstuk dat je graag met anderen van frisse oplossingsrichtingen zou willen voorzien, laat dit dan ook weten.

Opbouw
Wanneer het intakegesprek leidt tot deelname aan de tweedaagse sessie, wordt je voorafgaand aan de eerste dag studiemateriaal toegestuurd en gevraagd om vast enkele zaken voor te bereiden.

De sessies zelf bestaan uit twee ‘losse’ dagen met een tussenliggende periode van één of twee weken. Beide dagen worden verzorgd in een hotel met prima faciliteiten. Het programma duurt van 09.30 tot 17.00 uur.

Na te hebben deelgenomen aan de tweedaagse, is er de mogelijkheid gebruik te maken van het aanbod dat Ries Ouwerkerk je na plusminus 2 à 3 maanden bezoekt op je werklocatie. Specifieke zaken waar je mogelijk in de praktijk tegenaan loopt, kunnen dan besproken worden, zodat je nog wat tips en advies ‘op maat’ kunt krijgen.

Investering
Voor het volgen van een tweedaagse ontwikkelsessie wordt een bedrag gerekend van € 975,- (exclusief 21% BTW). Inbegrepen zijn het (deels) vooraf toe te sturen studiemateriaal, de verzorging van de innerlijke mens (lunch, koffie en thee) op beide dagen en het bezoek/advies later op je werkplek.

Heb je interesse om deel te nemen op 24 en 31 juli aanstaande (XTC labs en afvaldumping) of wil je op de hoogte blijven van de andere data en mogelijkheden om deel te nemen, stuur dan een mail naar info@riesouwerkerk.nl

 

tags: Ideeontwikkeling veiligheid creativiteit politie training
Vorig artikel

Onveiligheid of criminaliteit? Creativiteit wint!

Volgend artikel

Tijd voor nieuwe reflex!