Terug naar Actueel

Ander perspectief en een beetje lef

12 december 2019, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Ander perspectief en een beetje lef

Het benaderen van vraagstukken vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk, veronderstelt vaak wat lef. Het laten zien van ‘weten hoe het werkt’ en voorstellen doen die daarvan in het verlengde liggen, roept sneller een beeld van deskundigheid op dan het laten zien hoe het misschien ook zou kunnen. Zelfs de wetenschap dat juist het ‘anders denken’ ons in de loop der tijd de belangrijkste inzichten en innovaties heeft gebracht, leidt in veel gevallen slechts tot een; ja, maar …….

In het veiligheidsdomein laten de voorbeelden zich makkelijk aaneenrijgen; ondermijning, dumpen van drugsafval, vreugdevuren, overlast wallengebied, ronselen jongeren, etc. etc. Het is niet moeilijk deze lijst eindeloos uit te breiden met andere voorbeelden, waarmee de veiligheidssector zich momenteel geconfronteerd ziet. Een situatie die begrijpelijkerwijs, en ook niet ten onrechte, leidt tot strenger willen handhaven en de roep om meer mensen en middelen. De vraag is echter of er niet ook vandaag al oplossingen en aanpakken denkbaar zijn, waar tot op heden niet aan is gedacht.  

De vraag stellen is deze beantwoorden. Uiteraard zijn er legio manieren denkbaar om de vreugdevuren bijvoorbeeld te vervangen door iets dat nog steeds voorziet in competitie, spectaculair is, bijdraagt aan cohesie in de wijk, etc. etc. Liggen de oplossingen voor de hand? Nee, het veronderstelt een gerichte aanpak die deze ideeën losmaakt bij mensen. Datzelfde geldt voor willekeurig welk vraagstuk.

Mijn pleidooi is niet om nu al het geld in te zetten op een creatieve en innovatieve oplossing. Wel om te zorgen dat er gekozen kan worden. Ontwikkel daarom, parallel aan de reguliere strategieën, altijd één of enkele ideeën die daar op enig moment naast gezet kunnen worden. Het zou immers zomaar kunnen dat deze op enig moment toch een prima alternatief blijken. Het achter de hand hebben van een ‘gek idee’ is zo gek nog niet, zult u merken.

Het af en toe ‘anders’ benaderen van een vraagstuk werpt bovendien altijd z’n vruchten af. Zelfs wanneer een op deze manier ontwikkeld idee het uiteindelijk toch ‘verliest’ van een traditionele aanpak. De mindset van medewerkers wordt niet alleen op innovatie en vernieuwing gericht, ook wordt de drempel verlaagd om in de dagelijkse praktijk voorstellen te durven doen die niet in het reguliere patroon vallen. Het veronderstelt natuurlijk nog steeds wat lef om met iets niet alledaags te komen, maar het zal tegelijkertijd steeds vanzelfsprekender zijn dat ook daarvoor ruimte is. Tenslotte blijkt het voorgestelde ‘gekke idee’ vaak ook de opmaat te zijn naar iets dat zich met een kleine aanpassing in vertrouwde processen laat wegzetten.

Kortom, delen we de overtuiging dat het af en toe anders kijken naar vraagstukken van grote waarde kan zijn voor de organisatie? Zowel voor het vinden van die concrete onverwachte oplossing als voor een op innovatie gerichte mindset? Leg dan even contact (info@riesouwerkerk.nl of 06-31746880) en tijdens een kop koffie verkennen we samen de mogelijkheden om op een leuke manier tot 'frisse' ideeën voor uw vraagstuk te komen.

Ik kijk ernaar uit,
Ries Ouwerkerk

 

Ries en zijn partner combineren de ervaring en deskundigheid in de veiligheidssector met de vaardigheid om creatieve processen aan te sturen om te komen tot vernieuwende oplossingen. Taaie veiligheidsvraagstukken? Boven- versus onderwereld? Uiteindelijk wint creativiteit, aldus Ries.  

tags: veiligheid burgemeester gemeente creativiteit ondermijning idee-ontwikkeling vraagstukken
Vorig artikel

Presentatie voor gemeente

Volgend artikel

Hoe kunnen we .....?