Terug naar Actueel

Presentatie voor gemeente

20 juni 2019, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Presentatie voor gemeente

Criminaliteit is gebaat bij voorspelbaarheid. Of het nu gaat om een eenvoudige winkeldiefstal of een ingewikkelde frauduleuze constructie. Het kunnen inschatten van de handhaafbaarheid van regels en de pakkans bepalen voor een belangrijk deel het criminele gedrag. Naarmate er meer potentieel gewin in het spel is, wordt vanuit de criminaliteit bovendien fors geïnvesteerd in creativiteit om op de vaak zo voorspelbare preventie en handhaving te anticiperen. Hoogste tijd dus om ook als gemeente los te komen van ingesleten denkpatronen en de criminaliteit onaangenaam te verrassen met nieuwe aanpakken.

Het klinkt echter eenvoudiger dan het in de praktijk is. Creatief en innovatief denken is zelden al een resultaat van het er alleen toe aansporen. Bovendien is mijn ervaring dat mijn tweedaagse training, die u vertrouwd maakt met technieken om te komen tot nieuwe perspectieven en mogelijkheden, niet voor iedere gemeente snel in de agenda inpasbaar is. Om die reden voorziet ondergetekende in de mogelijkheid om met een compacte presentatie toch vast de belangrijkste handvatten aangereikt te krijgen.

Waar het gaat om nieuwe perspectieven op aanpak van onveiligheid gloort er zeker hoop aan de horizon. Met name binnen de politie zie en ervaar ik al veel initiatieven om te komen tot nieuwe inzichten en aanpakken. De politieorganisatie onderkent duidelijk de noodzaak van ‘anders denken’ en werkt samen met aanjagers van verandering, social designers, jongeren, vertegenwoordigers uit de kunstwereld, etc. aan nieuwe oplossingen en inzichten. Top!

Belangrijke vraag is waar u staat met uw gemeente in deze ontwikkeling. Worden taaie of juist nieuwe vraagstukken al eens onderworpen aan een ‘andere benadering’, een ‘vreemd’ perspectief of creatief denken? Of heeft u moeite los te komen van vertrouwde routines en structuren? 

In een presentatie laat ik u graag ervaren hoe ook u snel en slim mee kan gaan in de huidige innovatieve beweging in de sector. Waar creativiteit in de criminaliteit op dit moment een grote vlucht neemt, zou het jammer zijn als u hier geen ‘verrassend veilig’ tegenover kan zetten. 

Ries Ouwerkerk

 

Informeer voor deze presentatie geheel vrijblijvend telefonisch of via de mail naar de mogelijkheden (06-31746880, info@riesouwerkerk.nl). De presentatie kan ook ’op maat’ worden gegeven. In dat geval gaat er een voorbereidende bespreking aan vooraf. 

tags: veiligheid creativiteit innovatie gemeente burgemeester friskijken
Vorig artikel

Resultaatgericht en onorthodox!

Volgend artikel

Ander perspectief en een beetje lef