Terug naar Actueel

Een kwetsbare wijk? Gaaf toch!

16 maart 2021, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Een kwetsbare wijk? Gaaf toch!

Ondermijning cool? Mensenhandel misschien wel vet? Een kwetsbare wijk gaaf? Nee, natuurlijk  niet. Het zijn stuk voor stuk fenomenen die we aan moeten pakken. Liever gisteren dan vandaag. Het pleidooi dat ik hier echter wil houden is dat wanneer we slechts de ernst en serieusheid van de problematiek meenemen naar de context waarin we een oplossingsrichting gaan bedenken, we kansen laten liggen. Het creëren van een situatie waarin dergelijke vraagstukken gepositioneerd worden als een leuke en interessante puzzel, komt het vinden van een verrassende aanpak juist ten goede.

Dat nieuwe vormen van criminaliteit en leefbaarheidsvraagstukken tegenwoordig een vernieuwende aanpak en een andere benadering veronderstellen behoeft nauwelijks nog betoog. Meer en meer wordt dit onderkend en begint het een feit van algemene bekendheid te worden. En dit soort feiten, zo leerde ik vroeger op de politieacademie, behoeven geen betoog.

Een meldkamer voor burgers, een buurthuis 3.0, de cold case calender, 'XTC parfum', nudging, gamification, slim combineren van data, etc. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Belangrijke vraag is; hoe kom je tot dit soort mooie en ook effectieve ideeën? Ik kan u verzekeren dat enkel de uitnodiging om eens anders en creatief te denken over oplossingen hiervoor onvoldoende is. De vraag alléén brengt je nog niet in de hiervoor noodzakelijke mindset.

Koppel de ernst van een vraagstuk eens aan plezier dat je kan hebben bij het vinden van oplossingen. Giet een vraagstuk in de vorm van een puzzel, bekijk het vanuit een ander 'frame' (Design Thinking), ga op een leuke manier omdenken, kruip als groep in de huid van de dader of wijkbewoner, laat ‘wilde ganzen’ meedoen, combineer je vraagstuk eens met een ander probleem. Kortom, maak van het bedenken van oplossingen een leuke en gave klus. De mindset waarin je wordt gebracht door plezier en het anders benaderen van het probleem maakt dat er ‘als vanzelf’ meer oplossingen in beeld komen.

Durf (ja, er komt ook wat lef bij kijken) een vraagstuk als ondermijning of een kwetsbare wijk ook eens te zien als een leuke puzzel, waaraan je met plezier kan werken. Naast een roep om extra middelen en strengere wetgeving, bieden dergelijke vraagstukken bij uitstek de kans om los te komen van een gefixeerd denken op vertrouwde aanpakken. Ga vervolgens creatief en resultaatgericht zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Cool toch?

Naar verwachting wordt over enkele decennia teruggekeken op de huidige periode en gezegd; ‘het was een periode waarin zich veel nieuwe vormen van criminaliteit manifesteerden en de (kwetsbare) wijk (weer) nadrukkelijk aandacht kreeg. Er vond als reactie daarop een kanteling plaats van het denken in bekende patronen van aanpak naar het bedénken van nieuwe en creatieve mogelijkheden om veiligheid en leefbaarheid te bevorderen'.

Onder het genot van een kop koffie verken ik dan ook graag met u de mogelijkheid van een presentatie ‘op maat’, een (online) ideeontwikkelsessie, of andere mogelijkheden die u helpen om op een leuke en effectieve manier mee te kunnen gaan in deze actuele stroom van het bedenken van nieuwe oplossingen.

Tot snel,
Ries Ouwerkerk

 

Ries combineert de ervaring en deskundigheid in de veiligheidssector met de vaardigheid om creatieve processen aan te sturen om te komen tot vernieuwende oplossingen. In een leuke en inspirerende presentatie zet hij aan tot innovatief denken.  

tags: veiligheid creativiteit plezier ondermijning positieve leefbaarheid presentatie ideeontwikkeling
Vorig artikel

Positief sturen op leefbaarheid!

Volgend artikel

Laat geen denkkracht liggen!