Terug naar Actueel

Positief sturen op leefbaarheid!

02 maart 2021, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Positief sturen op leefbaarheid!

De term leefbaarheid, vaak in één adem genoemd met veiligheid, is voor meerderlei uitleg vatbaar. Immers, wat leefbaar voor de één is, is misschien wel verschrikkelijk saai voor de ander. Investeren in leefbaarheid is daarom in dialoog met bewoners kijken waar zij het meest bij gebaat zijn. Een dialoog die in het kader van de komende Omgevingswet meer en meer gevoerd zal moeten worden.

In algemene zin laat een leefbare wijk zich omschrijven als een wijk waar het fijn wonen is, een sfeer is van elkaar aan kunnen spreken, er verbinding en respect is in plaats van polarisatie, er eigenaarschap ervaren wordt van de omgeving en de afstand tussen lokale overheid en bewoners klein is en gebaseerd op onderling vertrouwen. Misschien een ideaal plaatje, maar zoals Walt Disney ooit zei; ”If you can dream it, it can be done!”.

Om met dit plaatje voor ogen bij te dragen aan leefbaarheid in wijken, werk ik o.a. samen met Richard de Vries, evenals ondergetekende een voormalig politieman en gelijkgestemd in zijn ambitie om bij te dragen aan veiligheid én leefbaarheid. Hij heeft zich gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding en in combinatie met mijn concepten van ideeontwikkeling, zien we met deze unieke combinatie van expertises en achtergrond kans om snel tot innovatieve ideeën voor het publieke domein te komen. Het is daarbij onze stellige overtuiging dat leefbaarheidsvraagstukken vaak complex van aard zijn en in eerste aanleg  moeilijk te overzien, maar dat het inzetten van een kleine verandering (de 'steen in de vijver') het vergroten van de leefbaarheid al goed in gang kan zetten. Zeker wanneer bewoners hier ook bij betrokken worden. 

Vanuit deze overtuiging gaan we op een mooie en creatieve manier met lokale vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, politie, zorg, etc., een vraagstuk dat speelt in de wijk, te lijf met ‘anders kijken’. Een verrassende 'steen in de vijver' is met een op die manier samengestelde groep snel gevonden. Om maximaal succesvol te zijn kijken we vervolgens wanneer het idee 'participatierijp' is, oftewel wanneer bewoners betrokken worden om enthousiasme en draagvlak in de wijk te genereren.  

Er kan natuurlijk sprake zijn van duidelijke signalen dat de leefbaarheid in het geding is. Denk aan:: 

-  Ouderen durven de straat niet meer op in de wijk;
-  Plekken die een gevoel van angst oproepen;
-  Veel zwerfafval in de wijk;
-  Overlast van (hang)jongeren;
-  Gevoel van verloedering en achtergesteld zijn;
-  Burenoverlast;
-  Etc.

Stuk voor stuk uitdagingen waar we, samen met lokale actoren, in onze eendaagse workshop, graag onze tanden op stuk bijten om snel tot verrassende oplossingen ‘op maat’ te komen! Hierbij dient opgemerkt te worden dat een specifiek vraagstuk de aanleiding kan vormen voor een mooi verbeterinitiatief, maar dat ook de ambitie om in meer algemene zin te investeren in leefbaarheid van een wijk de aanleiding kan zijn. Een insteek die zich laat kwalificeren als 'positieve leefbaarheid'. Vergelijk het maar met 'positieve gezondheid'; het is minstens zo waardevol te investeren in gezondheid dan te wachten totdat op ziekte gereageerd moet worden. Voor leefbaarheid is dit niet anders! 

Deze workshop wordt door ons ook online verzorgd. We hebben ervaren dat ook digitaal snel tot mooie en toepasbare initiatieven gekomen kan worden. Schroom dus niet om eens geheel vrijblijvend contact te leggen (06-31746880, info@riesouwerkerk.nl) en te horen wat we voor u zouden kunnen betekenen.

Ries Ouwerkerk  

 

 

Ries heeft een achtergrond bij de politie. Sinds 2013 werkt hij als zelfstandig trainer en ideeontwikkelaar voor met name de veiligheidssector, maar inmiddels ook daarbuiten. In compacte sessies helpt hij partijen niet alleen aan nieuwe perspectieven en verrassende oplossingen, maar helpt hij hen ook bij het zelf vaardig(er) worden in het vinden van nieuwe inzichten en ideeën. Schroom niet om op Social Media (LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter) de connectie met hem aan te gaan.

 

tags: gedragsbeïnvloeding ideeontwikkeling politie zorg corporaties positieve leefbaarheid omgevingswet
Vorig artikel

Zo ontdek ook jij nieuwe mogelijkheden!

Volgend artikel

Een kwetsbare wijk? Gaaf toch!