Terug naar Actueel

Professionals en bewoners op pad

08 januari 2019, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Professionals en bewoners op pad

U herkent het ongetwijfeld, de wijkagent die samen met bewoners door de wijk loopt om te kijken naar inbraakgevoelige situaties. Dergelijke rondes maken mensen niet alleen bewust van de nonchalance waarmee garages en schuurtjes niet op slot worden gedaan, maar ook van de mogelijkheden voor inbrekers om vaak ongestoord toegang te krijgen tot een woning. De deelnemers aan een dergelijke schouw zullen daarna natuurlijk bewuster kijken naar hun eigen woning en hun gedrag en zich afvragen of zij zelf inbrekers niet ook onbewust in de kaart spelen. Maar eigenlijk begint het dan pas. Tijd voor de Wijkschouw 2.0

Hoe mooi zou het namelijk zijn als een dergelijke schouw, naast bewustwording bij bewoners, ook zicht zou geven op meer structurele mogelijkheden voor het voorkomen van woninginbraken. En dat dan helemaal ‘op maat’ voor de wijk. Om die reden zou het goed zijn als ook andere professionals (bijvoorbeeld naast de wijkagent, ook een gemeenteambtenaar, iemand van de woningcorporatie of jeugdwerker) samen met wijkbewoners de schouw zouden doen. 

Om vervolgens te komen tot een meer structurele voor de desbetreffende wijk passende aanpak, gaat de groep van bewoners en professionals direct na afloop van de schouw onder professionale begeleiding aan de slag om te komen tot nieuwe ideeën. Feitelijk een heel praktische vorm van burgerparticipatie waarbij niet alleen nieuwe aanpakken het licht zullen zien, maar bewoners en professionals ook een beter zicht zullen krijgen op elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden en bovendien eigenaarschap van de samen gekozen maatregelen zullen ervaren.

Richard de Vries van Urban Senses, expert op het gebied van omgeving en gedragsbeïnvloeding, en ondergetekende hebben daarom de traditionele schouw met de wijkagent ‘geüpgraded’ naar een vorm die deze opzet mogelijk maakt. Met het ‘oog van de inbreker’ gaat de groep van professionals en bewoners op pad om daarna, met de gedane waarnemingen en aangereikte kennis over de invloed van gedrag en omgevingsfactoren, te komen tot verrassende en effectieve maatregelen. De samenstelling van de groep en de gekozen opzet maakt niet alleen out-of-the-box denken mogelijk, maar legt tevens al een belangrijke basis voor het draagvlak bij de hierbij betrokken en verantwoordelijke partijen. 

Wanneer het direct of indirect uw belang is dat het aantal woninginbraken in uw wijk wordt teruggedrongen, informeren wij u graag over de mogelijkheden om in de tijdspanne van een dagdeel of avond op deze manier te komen tot een veiliger wijk!

Meer informatie en programma

tags: woninginbraak preventie veiligheid burgemeester burgerparticipatie
Vorig artikel

Tja ...... dat had jij ook kunnen bedenken!

Volgend artikel

Stel je de juiste vraag?