Terug naar Actueel

Tja ...... dat had jij ook kunnen bedenken!

21 december 2018, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Tja ...... dat had jij ook kunnen bedenken!

Onlangs heb ik me weer eens wat nadrukkelijker verdiept in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de veiligheidszorg. Soms lezend in vakbladen of op Social Media, soms in één-op-een gesprekken en soms tijdens het bijwonen van een congres. Mijn ervaring daarbij is dat nieuwe ideeën bij mensen nogal eens het gevoel oproepen dat ze deze ook zelf hadden kunnen bedenken. Een beetje vergelijkbaar met The Voice of Holland, de draaiende stoelen. Hoe eenvoudig kan het zijn? Toch wordt in de ene omgeving een nieuw idee direct omarmd en verder uitgewerkt, terwijl het ergens anders niet eens gehoord wordt. Kortom, wat maakt continue verbetering en innovatie tot een vanzelfsprekend proces?

Om het hoofd te kunnen bieden aan ‘nieuwe’ veiligheidsvraagstukken zoals geraffineerde vormen van internetfraude, ondermijning, radicalisering, mensenhandel, etc. zou het natuurlijk vreemd zijn te veronderstellen dat de ‘traditionele’ vormen van aanpak (opsporing, repressie, nieuwe verbodsbepalingen, etc.) nog steeds voorzien in de meest effectieve oplossingen. Volgens mij had Einstein over dit teruggrijpen op maatregelen, die ten tijde van het ontstaan van het probleem al gehanteerd werden, een aardige quote. Hiermee is overigens niet gezegd dat om die reden per definitie gezocht moet worden naar ándere aanpakken. Integendeel, menskracht, adequate regelgeving en focus op opsporing blijven hard nodig, maar omdat er aanvúllend zoveel meer mogelijk is, is het een gemiste kans om andere effectieve en creatieve ideeën niet óók te benutten. 

Wat bijvoorbeeld te denken van het succes van de Cold Case Kalender, die op creatieve wijze tips ophaalt in gevangenissen aangaande onopgeloste zaken. Meerdere zaken konden worden heropend met zeer bruikbare tips. Van Totti Karpela, voormalig politieman in Finland, die zich de vraag stelde wat voor nieuwe gezichtspunten het op zou leveren als geweld in het publieke domein eens benaderd zou worden als gezondheidsvraagstuk. Van Kees Dorst, industrieel designer en filosoof, die een overlastgebied in Sydney veiliger wist te maken door het perspectief van een evenement los te laten op een uitgaansgebied dat veel overlast veroorzaakte. Of van Richard de Vries (Urban Senses), gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding, die met herinrichting van de fysieke omgeving verschillende overlastsituaties wist terug te dringen. Stuk voor stuk mooie en innovatieve resultaten als gevolg van het op een andere manier benaderen van een vraagstuk.

Er zijn inmiddels legio voorbeelden te noemen die de link tussen een ander perspectief en het vinden van effectieve oplossingen steeds duidelijker maken. Het gebruikmaken van een ‘fris’ perspectief, moet echter niet gezien worden als iets dat hoort bij specialisten of externen. Ook eigen medewerkers kunnen vertrouwd gemaakt worden met het vinden van nieuwe oplossingen door vaste denkpatronen te doorbreken en ‘anders’ naar een vraagstuk te kijken. Zeker jong talent bij wie patronen nog niet ingesleten zijn, zullen prima in staat blijken om te komen tot vernieuwende ideeën. Naarmate vaker ingezet wordt op het vinden van minder voor de hand liggende oplossingen, zullen experimenteren, leren en innoveren meer en meer vanzelfsprekende en organisatie-eigen processen worden.  

Het volgen van de Tweedaagse Resultaatgericht Denken is voor u een perfecte start om binnen uw gemeente deze meer innovatieve mindset te bewerkstelligen en in te zetten op het doorbreken van vaste patronen. We gaan samen aan de slag met professioneel brainstormen, gebruikmaking van metaforen, associatief denken, omdenken, etc. op een wijze die het eenvoudig maakt er in uw eigen werkomgeving een succesvol vervolg aan te geven en het bedenken van creatieve oplossingen tot een vast onderdeel van het werken aan veiligheid te maken. Starten met een leuke en inspirerende presentatie is natuurlijk ook een perfecte optie!  

Kortom, verken eens nieuwe mogelijkheden om meer werk te gaan maken van innovatieve en verrassende oplossingen voor de veiligheid in uw gemeente. Een eerste stap kan zijn om samen eeen keer koffie te drinken (info@riesouwerkerk.nl). Ik kijk er in ieder geval naar uit om geheel vrijblijvend de mogelijkheden met u te verkennen. 

Tot snel,
Ries Ouwerkerk 

tags: creativiteit design thinking training veiligheid gemeente
Vorig artikel

Burgerparticipatie? GEWOON doen en gewoon DOEN!

Volgend artikel

Professionals en bewoners op pad