Terug naar Actueel

Vergaderen of bedenken?

30 juni 2021, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Vergaderen of bedenken?

Wanneer zich een onverwacht probleem voordoet in de organisatie is de eerste reflex vaak om het management bij elkaar te roepen, het probleem met elkaar te delen en snel te komen tot keuzes. Dat kan in veel gevallen uitermate effectief zijn, maar wanneer het een ‘nieuw’ vraagstuk betreft met nog onbekende elementen, biedt een eerste analyse gevolgd door snelle besluitvorming meestal geen garantie dat het vraagstuk niet opnieuw terug zal keren op de agenda.

Guido Stompff geeft in zijn ‘Design Thinking; radicaal veranderen in kleine stappen’  (2018) aan dat wanneer er geen bekende oplossingen voor een vraagstuk voorhanden zijn, er vanuit onzekerheid veelal voor onderzoek gekozen wordt en, wanneer dit niet direct een oplossing oplevert, voor nog meer onderzoek, etc. etc. Volgens Stompff wordt hiermee voorbijgegaan aan het feit dat er situaties zijn waar men zich niet uit kan analyseren. Er is dan een andere stijl van reageren nodig, een accentverlegging binnen de trits (A) analyseren, (B) besluitvorming en (C) creëren.  

Wanneer er voor een probleem geen opties voorhanden zijn, zal analyse, hoe nodig ook, het antwoord vermoedelijk nog niet gaan geven. Vergaderen over vergaarde informatie en onderzoeksrapportages mag dan als zeer serieus en belangrijk worden ervaren, er moet vervolgens toch echt een nieuwe optie gecreëerd worden. De uitgevoerde analyse helpt weliswaar bij het komen tot een concrete en scherpe probleemdefinitie, maar er moet toch echt iets nieuws bedacht c.q.ontworpen worden. 

In plaats van het ter besluitvorming agenderen van een probleem of kansrijke ontwikkeling voor het overleg in de ‘boardroom’ , zal het daarom in veel gevallen efficiënter blijken een Idee Ontwikkel Sessie (IOS) te organiseren. De hieraan bestede tijd, enkele uren, zal zich zeker terugverdienen in het vervolgproces. Na de sessie is duidelijk welke opties er zijn, wat ervoor nodig is en zijn samen slimme aanpakken bedacht die met de traditionele manier van vergaderen niet op tafel zouden zijn gekomen. 

Loopt u dus tegen een probleem aan waarbij de opties niet direct voorhanden zijn of ervaart u een kans voor het bedrijf, maar is nog onduidelijk hoe deze te verzilveren, kies dan ook eens voor een Idee Ontwikkel Sessie. Met een op Design Thinking gebaseerde methode helpen we u dan graag in een ochtend of middag aan de ideeën waarmee u direct aan de slag kunt!  

We kunnen samen direct een actuele kans of probleem aanpakken óf een manier uitwerken die maakt dat u zich in de toekomst altijd gegarandeerd weet van innovatieve denkkracht op het moment dat u deze het hardst nodig heeft. 

Ries Ouwerkerk

 

Ries en zijn partner combineren opgedane ervaring en deskundigheid in de veiligheidssector met de vaardigheid om creatieve processen aan te sturen voor vernieuwende oplossingen. Zowel binnen als buiten de veiligheidssector zien zij kans snel extra denkkracht te mobiliseren.  Het daarbij ‘anders durven denken’  reikt altijd verrassende oplossingen aan, aldus Ries.  

 

tags: ideeontwikkeling design thinking creativiteit innovatie
Vorig artikel

Laat geen denkkracht liggen!

Volgend artikel

Samen werken aan leefbaarheid!