Terug naar Actueel

Voorzitter Stichting Veilig Idee

05 mei 2017, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Voorzitter Stichting Veilig Idee

Naast spreken en schrijven over nieuwe perspectieven op veiligheid en het begeleiden van idee-ontwikkeling, is Ries Ouwerkerk ook voorzitter van de Stichting Veilig Idee (SVI).  De stichting, die in 2015 het levenslicht zag, bevordert het verbinden van creativiteit en friskijken aan wetenschap en ervaringsdeskundigheid op het gebied van veiligheidsvraagstukken.

De stichting ontwikkelde een alternatief voor het traditionele politiebureau, het Veiligheid Ontmoetings Punt (VOP). Een vernieuwend concept dat inzetbaar is binnen zowel grotere als kleine gemeenten om meer integraliteit in het veiligheidsdomein te bevorderen. Dit door het tot stand brengen van een aantrekkelijke locatie, al dan niet tijdelijk, waar burgers en professionele instellingen uitgelokt worden op een laagdrempelige manier zonder afspraak samen te komen. Het concept is momenteel onderwerp van gesprek in een ronde langs een aantal burgemeesters en er wordt enthousiast op gereageerd.

Fietsendiefstal, een onderwerp waar menigeen de tanden al op heeft stuk gebeten, is eveneens een onderwerp waar de SVI zich gaandeweg in heeft gespecialiseerd. Met de door de stichting ontwikkelde creatieve ideeën en aanpakken, gingen reeds meerdere gemeenten succesvol aan de slag.

De stichting heeft inmiddels ook ervaring met het betrekken van jonge scholieren bij het bedenken van oplossingen. De frisse denkkracht van kinderen wordt op een mooie manier gekoppeld aan de visie van professionals. In het bedrijfsleven krijgt het idee van de een Raad van Kinderen steeds vastere voet aan de grond. Verrassende oplossingen blijken vaak het resultaat. Voor veiligheidsvraagstukken moet u voor dit concept bij de Stichting Veilig Idee zijn.

Momenteel ligt de focus van de SVI op het terugdringen van de criminaliteit in het buitengebied of beter gezegd het bevorderen van de veiligheid voor een ieder; de agrariërs, bewoners, ondernemers, recreanten, etc. De aard van de onveiligheid is veelal bekend. Het gaat zowel om loodsen met drugslaboratoria en bijbehorend afval, als om de verkeersveiligheid op smalle wegen waar agrarisch verkeer, ‘gewone’ auto’s, maar ook om de fietsende toerist en scholier die veilig hun weg moeten vinden. De stichting trekt veiligheid hier nadrukkelijk door naar leefbaarheid. 

tags:
Vorig artikel

Zintuigen en veiligheid

Volgend artikel

Indonesische politie(academie)