Terug naar Actueel

Wedden dat het ook anders kan?

16 januari 2023, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Wedden dat het ook anders kan?

In de periode oktober november vorig jaar ben ik in de gelegenheid geweest enkele weken mee te draaien met de South African Police Service (SAPS), oftewel de politie in Zuid-Afrika. Dit bezoek vond niet plaats in opdracht van of namens de Nationale Politie, maar op basis van persoonlijke contacten. De stichting Eye For Others mag hierbij zeker niet onvermeld blijven.

Het rapport dat ik naar aanleiding van het met deze organisatie ‘meedraaien’  schreef kreeg de titel; 'Working with what one has got'. De situatie in Zuid-Afrika, althans het deel waarvan ik getuige mocht zijn (Kimberley en Modderrivier), was wat betreft middelen en menskracht problematisch te noemen. 

Waar beschikbare capaciteit en middelen uiteindelijk de rode draad bleken te zijn bij de te maken keuzes, vormden verschillende perspectieven de basis voor een compacte scan van de situatie. Zo werd gekeken naar de balans preventief-repressief, strategie, leiderschap, communicatie, samenwerking, HR-uitdagingen, etc. Bij alle invalshoeken bleek evenwel het ‘tekort’  als een ingesleten dogma leidend te zijn voor de organisatie.

De ervaring die ik opdeed bij de politie in Zuid-Afrika - vasthouden aan het bekende en hard(er) werken met de beschikbare middelen volgens de vertrouwde processen - is een fenomeen dat natuurlijk niet uniek is voor de situatie daar, integendeel. Voor veel organisaties, óók of misschien wel met name buiten de politie, geldt dat harder werken of accepteren dat bepaalde resultaten niet gehaald worden, de standaard reflex is bij het krimpen van beschikbare middelen en menskracht.

Als creatief adviseur en losmaker van extra denkkracht, staat mijn uitgangspunt haaks op deze reflex. Voor mij is leidend - zelf noem ik het vaak de Idee Ontwikkel Reflex - hoe kan het doel of resultaat óók bereikt worden? Zien we geen mogelijkheden over het hoofd? Wat kunnen we samen bedenken? Analyse of onderzoek kan dan uiteraard helpen bij het komen tot een scherpe probleemdefinitie, maar uiteindelijk zal toch iets nieuws bedacht of ontworpen moeten worden!

Zo bevestigde mijn bezoek aan de Zuid Afrikaanse politie mij wederom in het beeld dat, waar organisaties worstelen met een tekort aan middelen en menskracht, zij toch vaak blijven ‘hangen’  in het vertrouwde denken en zich niet de ruimte gunnen om naar alternatieven te kijken.  

Wilt ú deze valkuil voorkomen, dan is een Idee Ontwikkel Sessie (IOS) voor u snel georganiseerd. Het helpt u gegarandeerd aan nieuwe ideeën en het spreekt voor zich dat we deze sessie graag voor u begeleiden. 

Kortom, laat geen kansen liggen!

tags: anders denken anders kijken idee-ontwikkeling creatief nieuwe mogelijkheden
Vorig artikel

Wel BHV, maar nog geen TCD?