Terug naar Actueel

Wel BHV, maar nog geen TCD?

11 april 2022, door Ries Ouwerkerk

Headerfoto Wel BHV, maar nog geen TCD?

Voor weinig ondernemers zal het concept van de BHV nog vraagtekens oproepen. Elke werkgever is immers verplicht om maatregelen te treffen voor het opzetten van een bedrijfshulpverlening. In geval van een noodsituatie, brand of het moeten verlenen van eerste hulp bij een ongeval, kunnen de speciaal hiervoor opgeleide werknemers in actie komen. Perfect om op zo’n moment de beschikking te hebben over eigen hulptroepen. 

Hopelijk doet de noodzaak voor de inzet van de BHV zich nooit of bij hoge uitzondering voor binnen uw organisatie, maar het voelt goed te weten dat u het georganiseerd heeft en u de mensen direct beschikbaar heeft wanneer nodig. Interessante vraag is of deze manier van snelle beschikbaarheid van mensen met getrainde vaardigheden ook naar andere situaties vertaalbaar is.  

Het is een open deur om te stellen dat we momenteel van doen hebben met vele veranderingen. Of het nu gaat om zaken als verduurzaming en digitalisering of, zoals in de afgelopen periode, de verstoring van de reguliere werkprocessen door Corona, elke organisatie heeft direct of indirect van doen met verandering. Om dan ‘in de markt te blijven’ moeten strategie, werkprocessen en verdienmodellen snel aangepast kunnen worden. Improvisatie en creativiteit zijn dan sleutelwoorden. 

Ook het veiligheidsdomein (gemeente, politie, OM, etc.) loopt meer en meer tegen situaties aan (afvaldumping, jeugdoverlast, ondermijning, etc.) waar alert en 'anders'  op ingespeeld moet worden omdat vertrouwde en voor de hand liggende aanpakken niet meer voldoen.  

Het zou, vergelijkbaar met de opzet van de BHV, dan ook ideaal zijn om, zowel in het private als het publieke domein, op elk moment en in ‘no time’  een team van speciaal hiervoor getrainde collega’ s beschikbaar te hebben die de kwaliteit hebben om out-of-the-box te denken en nieuwe kansen snel in beeld te brengen. Opgeroepen en even uit hun dagelijkse functie gehaald om de leiding snel te adviseren waar en wanneer nodig. Zo nodig aangevuld met deskundigen, friskijkers, etc. Mooi om deze creatieve denkkracht van eigen mensen dan snel te kunnen mobiliseren!

Kortom, wees als organisatie altijd voorbereid op situaties die het dagelijkse werkproces onverwacht doorkruisen of maar blijven terugkeren op de agenda, en weet u in dat geval verzekerd van uw eigen Team Creatieve Denkkracht (TCD) met voldoende denkkracht om snel nieuwe mogelijkheden in kaart te brengen. U laat dan geen kansen liggen door te laat in actie te komen of verrassende mogelijkheden over het hoofd te zien!

In een cursus van 1 dag leren we de mensen van uw TCD;

  • Los te komen van een ingesleten denkpatroon;
  • De vraag te formuleren die tot nieuwe oplossingen leidt;
  • Snel een grote hoeveelheid ideeën te bedenken;
  • Methodisch te komen tot de meest bruikbare selectie;
  • Deze selectie vervolgens verder te optimaliseren.

Met uw altijd snel oproepbare Team Creatieve Denkkracht heeft u vervolgens de zekerheid dat u op elk gewenst moment een beroep kunt doen op de creativiteit van eigen mensen en daarmee snel kunt komen tot kansrijk inspelen op taaie of onverwachte situaties!

Wanneer u geïnteresseerd bent in dit concept, helpen we u graag op weg! 

Ries Ouwerkerk

 

tags: creatieve denkkracht wendbaarheid anders denken ideeontwikkeling inspelen op situatie
Vorig artikel

Leefbaarheid als olifant!